Obchod

 /  / Akvaristika, Elektrické filtre / Ohrievač s termostatom COMFORT ZONE FIX 100W

Ohrievač s termostatom COMFORT ZONE FIX 100W

16.99 (14.16 bez DPH)

Ohrievač s termostatom COMFORT ZONE FIX 100W

Na sklade

- +

Popis

URČENIE A VLASTNOSTI
Ohrievače do akvária zo série AQSn slúžia na:
nepretržité ohrievanie alebo dohrievanie vody v akváriu,
spoluprácu so samostatným termostatom, np. mikroprocesorovým termoregulátorom firmy AQUAEL typu TS 500 alebo TS 500 dual. Takýto typ pôsobenia umožňuje stabilizovanie teploty vody v akváriu s vysokou presnosťou.
V prípade abnormálnych podmienok používania (np. práca na sucho) je v ohrievačoch nad 20W zainštalovaný tepelný vypínač, ktorý odpojí ohrievač od elektrickej sieti po dobu ochladnutia. Zapnutie nastane samočinne.

PODMIENKY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY
Ohrievače zo série AQSn boli vyrobené v súlade s aktuálne platnými bezpečnostnými normami EÚ. Pri používaní týchto ohrievačov treba bezpodmienečne spĺňať nasledovné pokyny:
ohrievač sa môže zapájať iba do elektrickej siete s odpovedajúcim menovitým napätím – uvedeným na ohrievači, v technických údajoch a na obale,
nesmie sa zapájať ohrievač vybratý z vody,
nesmie sa používať poškodený ohrievač alebo ohrievač s poškodeným káblom (skontrolovať pred každým použitím). Prívodný kábel sa nesmie vymieňať ani opravovať a nesmie sa na ňom inštalovať vypínač alebo zástrčka. V prípade poškodenia kábla je ohrievač nevhodný pre ďalšie použitie,
hladina vody v akváriu musí byť udržiavaná nad označením MINIMUM na telese ohrievača,
maximálna hĺbka ponorenia je 80cm,
POZOR: Pred vložením rúk do vody treba odpojiť od elektrickej siete všetky zariadenia nachádzajúce sa v akváriu,
ohrievač je určený iba pre použitie v uzavretých miestnostiach a výlučne pre akvária,
po odpojení ohrievača od elektrickej siete vždy počkajte niekoľko minút, kým sa ochladí. Predčasné vybratie z vody môže spôsobiť popálenie,
ohrievač sa nesmie rozoberať.

MONTÁŽ A POUŽITIE
Vložte ohrievač odpojený od napájania do akvária a upevníte ho pomocou prísaviek na vnútornej očistenej strane akvária.
Ohrievač je vodotesný, doporučuje sa ho používať pri celkovom ponorení. Hladina vody musí byť vyššie od minimálneho miesta ponorenia označeného na telese ohrievača ako MINIMUM.
NEZABUDNITE! V dôsledku odparovania hladina vody v akváriu klesá!
Ohrievač je najlepšie umiestniť v tej časti akvária, v ktorej je stály obeh vody. Zabezpečí to rovnomernú teplotu v celom akváriu. Ohrievač sa nesmie prikrývať pieskom, štrkom ani inými materiálmi používanými v akváriách. Zapnite ohrievač (vložte zástrčku prívodného kábla do zásuvky).

ÚDRŽBA
Ohrievač nevyžaduje špeciálnu údržbu. Z času na čas treba ohrievač vyčistiť od nánosov, eventuálne vápnika a rias.Za tým účelom:
vypnite ohrievač vytiahnutím zástrčky zo zásuvky elektrickej siete,
počkajte niekoľko minút, aby ohrievač vychladol,
studený ohrievač vytiahnite z akvária,
mäkkou handričkou alebo hubkou umyte ohrievač pod tečúcou vodou a odstráňte usadeniny.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

Opotrebované elektrické a elektronické zariadenie sa nesmie vyhadzovať do odpadkov. Selektovanie a správne zúžitkovanie odpadov tohto typu sa pričiňuje na ochranu zásob prírodného prostredia a umožňuje zamedziť negatívnemu vplyvu na zdravie, ktoré môže byť ohrozené pri nezodpovednom postupovaní s odpadmi.
Užívateľ je zodpovedný za doručenie opotrebovaného zariadenia do špecializovaného miesta zberu, kde bude zariadenie prijaté bezplatne. Informácie o takomto mieste sú na miestnom úrade alebo sa môžete informovať v mieste predaja, prípadne v servise výrobcu.

PODMIENKY ZÁRUKY

Výrobca poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté z viny výrobcu, tzn. vady materiálu a montážne chyby. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté z viny nesprávneho zaobchádzania so zariadením, vonkajšie mechanické poškodenia alebo prevedenia úprav kupujúcim. Za účelom opravy treba zariadenie poslať spolu s vyplneným záručným listom na adresu výrobcu alebo distributérovi, najlepšie prostredníctvom predajne, kde ste čerpadlo zakúpili. Tieto záručné podmienky nevylučujú, neohraničujú ani neodkladajú práva kupujúceho vyplývajúce z nezrovnalosti tovaru s dohodou.
Podmienkou uznania záruky je , aby dátum výroby vytlačený na telese zdroja napájania bol zhodný s dátumom uvedeným v záručnom liste!

Ďalšie informácie

Hmotnosť2 kg
Košík
0